Shoqata “Ideartë” ka ndërmarrë disa iniciativa për të zhvilluar edukimin dhe për të nxitur leximin e librave tek të rinjtë. Disa nga nismat tona janë: Frymoj në LetërLibrat Janë Pasuri, Kulturë Dhe Dije, Lexoni Dhe Pasurohuni. 

Në 29 shkurt 2016 Shoqata “Ideartë” pasuroi bibliotekën e qytetit të Peqinit me 300  libra. Falenderojmë përzemërsisht drejtorin e Shtëpinë Botuese ‘Onufri’ z. Bujar Hudhri për përkrahjen e idesë sonë dhe ndihmesën. Biblioteka u pasurua me 300 libra, në dispozicion prej disa muajsh të qytetarëve libërdashës.

Ne inkurajomtë të gjithë të rrisin dijen dhe njohuritë nëpërmjet librave. Libri nxit imagjinatën, krijimtarinë, pasuron botën e brendshme të njeriut, dhe kultivon vlera të dijes dhe qytetarisë.

11866471_953926204648825_7567461780975118076_n (1)12794923_512528972266763_1783263325924209121_o

Advertisements